Mediacje rodzinne – Poznań, Wielkopolska

Bez kryzysu nie ma rozwoju, a każda napotkana trudność jest inspiracją do kreatywnego myślenia, działania i poszukiwania rozwiązań.

Czasem warto pozwolić sobie pomóc. Mediacja to sposób rozwiązywania konfliktów z udziałem osoby trzeciej, neutralnego i bezstronnego mediatora, który wspiera oraz pomaga w dojściu do porozumienia. Ta placówka psychologiczna znajduje się w Rejestrze Podstawowych Placówek Służby Zdrowia prowadzonym przez Ośrodek Medycy Pracy w Wielkopolsce. Świadczy usługi związane z uregulowaniem sytuacji rodzinnej w przypadku wystąpienia braku porozumienia jej członków. Zakres pomocy zależny jest od woli uczestników i może obejmować zagadnienia, takie jak: ustalenie spraw związanych z rozstaniem, kwestii rozwodowych, opieki nad dziećmi, formy sprawowania władzy rodzicielskiej, spraw finansowych i mieszkaniowych, zapewnienia dobrobytu dzieciom, ale też rozwiązywanie problemów wychowawczych na linii rodzic-dziecko lub między rodzeństwem czy innymi członkami rodziny.

Nadrzędnym celem mediacji jest wypracowanie satysfakcjonującego obie strony rozwiązania sporu, które jest spisane w formie ugody. Mediacja jest tańsza niż postępowanie sądowe oraz trwa znacznie krócej. W siedzibie placówki w Poznaniu proces rozmowy i ustalania wspólnego dla obu stron frontu przebiega w atmosferze szacunku i życzliwości. Doświadczony mediator rodzinny bierze odpowiedzialność za sprawną komunikację. Jego predyspozycje interpersonalne i umiejętności łagodzenia konfliktów wpływają na komfort rozmowy i zapobieganie nieporozumieniom po zakończeniu sesji. Trudne relacje międzyludzkie, a w szczególności problemy rodzinne, przy wsparciu specjalisty odciążone są od nagromadzenia negatywnych emocji i nawarstwiania się wzajemnej niechęci i frustracji.

Skorzystanie z usług mediatora w renomowanej placówce psychologicznej w Poznaniu to szansa na obniżenie poziomu negatywnych emocji, zachowanie i przywrócenie więzi łączącej zwaśnione osoby, wypracowanie kompromisu i ustalenie korzystnych warunków w przypadku rozstania bez toczenia batalii sądowych.

Skuteczność mediacji potwierdzają wszystkie statystyki z jej zastosowania m.in. w USA i Unii Europejskiej. Wskazują one, że tym sposobem da się rozwiązać ok 70% – 80% sporów, stąd tak ważne jest, by trafić na mediatora rodzinnego z odpowiednim doświadczeniem w Wielkopolsce.

Mediacje rodzinne - Poznań

Zasady mediacji:

 • Dobrowolność-zgoda stron na mediacje
 • Bezstronność- strony maja równe prawa i tak powinny być traktowane
 • Poufność- przebieg mediacji objęty jest tajemnica
 • Neutralność- porozumienie mediacyjne wypracowywane jest przez strony
 • Akceptowalność- strony mediacji muszą zaakceptować osobę mediatora i jego pomoc w dochodzeniu do porozumienia

Typy mediacji:

 • Rodzinne
 • Rozwodowe
 • Cywilne
 • Pracownicze
 • Gospodarcze
 • Rówieśnicze
 • Oświatowe
Rozwiązywanie problemów rodzinnych