Badania licencyjne i psychotesty dla pracowników ochrony – Poznań, Wielkopolska

Ochroniarze, podobnie jak przedstawiciele kilku innych grup zawodowych, muszą okresowo przechodzić testy sprawdzające ich dojrzałość emocjonalną, odporność na stres, zdolność logicznego myślenia i ogólny stan psychiczny. Jedną ze specjalności naszej firmy są właśnie wymagane badania licencyjne pracowników ochrony. Proponowane badania licencyjne pomagają skrupulatnie sprawdzić, w jakiej kondycji znajduje się dana osoba i czy jest zdolna do wykonywania swoich obowiązków. Więcej o tej usłudze dowiesz się poniżej.

Jak często pracownik ochrony musi przechodzić tego typu badania?

Aby zachować licencję, pracownik ochrony musi wykonywać badania licencyjne w odstępach nie dłuższych niż 3 lata Zdarzają się sytuacje, gdy badania licencyjne trzeba wykonać częściej. Przyjmuje się, że takimi okolicznościami są m.in.:

  • konkretne wskazanie okresu ważności diagnostyki przez lekarza lub psychologa na wydanym przez niego orzeczeniu,

  • ponad 6-miesięczna nieobecność w pracy z powodu niezdolności do wykonywania obowiązków wywołanej chorobą,

  • wniosek o wykonanie testów złożony przez pracodawcę lub komendanta wojewódzkiego policji, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie o zdolności utraty fizycznej lub psychicznej zdolności do wykonywania zadań.

Zasady te wynikają z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

Zapisz się na badania licencyjne u specjalistów

Jeśli pracujesz jako ochroniarz, powinieneś regularnie wykonywać badania licencyjne. Jako pracownik tej branży podlegasz różnym stresom i obciążeniom. Mogą one wpływać na Twoje predyspozycje do sprawowania obowiązków. Badania licencyjne pomogą określić, czy wciąż jesteś zdolny do ich realizacji.